Доставка

ДОСТАВКА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОТПАДНИ И ПИТЕЙНИ  ВОДИ

 

Ние от "АКВАРИУС Ен Ди" ЕООД знаем колко е важно доставката на правилното нещо, на точното място, в точното време.


Логистиката е бизнес планиране за управлението на материали, услуги, информация и капиталови потоци. Интегрирането на планирането включва все по-комплексна информация, системи за комуникация и контрол, необходими в днешната бизнес среда.


Ние знаем, че логистиката е изключително важна функция в съвременния бизнес свят и индустриално съперничество. Способността на предприятията да предлагат искания продукт или услуга на конкурентно способна цена, на точното място и време е изключително важно за оцеляването и бъдещето развитие на бизнеса.
Нашата задача е да разберем предизвикателставата на пазара и да осигурим правилното управление на доставките на пречиствателни станции, с които работим.  За нас е от огромно значение клиентите ни да се чувстват спокойни и удовлетворени, да имат това, което им е необходимо когато е необходимо, намалявайки по този начин разходите за вътрешен транспорт, складиране, претоварване и др.


 Copyright 2024, Аквариус