Консултиране

Екипът от високо специализирани консултанти на  „АКВАРИУС Ен Ди” ЕООД съумява гъвкаво и експедитивно да превръща идеите в реалност.

Ние извършваме за Вас следните консултантски услуги:

Консултантски Услуги по екологични проекти:

  • Предпроектни проучвания по Наредба 4 за Обхвата и съдържанието  на инвестиционните проекти
  • Подготовка на документи за издаване на рарешително за заустване на пречистени отпадни води
  • Подготовка на документи за Преценка на необходомастта от ОВОС /Оценка на въздействието върху околната среда/
  • Екологични оценки
  • Комплексни разрешителни
  • Консултиране при избор на технологична схема на пречистване
  • Консултиране при избор на технологично оборудванеCopyright 2024, Аквариус