Обордуване за ПСОВ за населени места

Условията за работа на оборудването, използвано за пречистване на водите в градските пречиствателни станции за отпадъчни води са изключително неблагоприятни,  имайки предвид - агресивната среда, абразивността на носения от водата пясък, изискването за непрекъсната работа и огромния поток отпадъчни води.

Тези тежки и специфични условия посавят високи изисквания и критерии за надежност и качество на оборудването, монтирано в градска пречиствателна станция.

АКВАРИУС Ен Ди ЕООД, предлага широка гама от оборудване за градски пречиствателни станции, което отговаря в пълна степен на високите изисквания за качество.

Предлаганото оборудване е на фирми, доказали в годините качеството на свойте продукти.Copyright 2024, Аквариус