Пречистване на питейни води, Водоподготовка

Водата като жизнен фактор

Един жизнено важен фактор за сухоземните животни, растенията и човека е водата. Значението й се определя от нейните свойства:

• Тя е основна част на протоплазмата на клетките и тъканите и само при наличието ѝ протичат процеси на асимилация и дисимилация

• Има способността да поглъща голямо количество топлина, с което регулира топлообмена

• Универсален разтворител

• Среда за протичане на жизнените процеси в клетките – има значение за обмяната на веществата.

Прясната, чиста вода е нужна за оцеляването ни – никой не може да живее без нея. В същото време е един от най-застрашените ресурси на планетата.

Водата покрива повече от 70% от земната повърхност, но по-голямата част от нея е солена. Прясната вода е ограничен ресурс и днес повече от една трета от населението на света страда от недостига й. Не е изненадващо и че 80% от болестите в развиващите се страни могат да бъдат свързани с мръсна вода. Недостигът на вода нараства заедно с увеличаването на населението, промените в климата и замърсяването на оклната среда.

Правилната подготовка на водата за това за което ще бъде използвана намалява разхода ѝ, подобрява ефективността при използването и съотвентно намалява и разходите за вода, независимо дали става въпрос за домакинство или промишлено предприятие.

Ние, от АКВАРИУС Ен Ди ЕООД се отнасяме отговорно към водата и затова предлагаме широка гама от съоръжения за третирането и подготовката ѝ за използване.

Не забравяйте да използвате само количеството вода, което наистина Ви е необходимо. От значение е дори да спираме водата сутрин, докато си мием зъбите и времето, което прекарваме под душа, колко често пускаме пералня и миялна.Copyright 2024, Аквариус