Пречиствателни станции за промишлени отпадни води

Пречиствателни съоръжения за третиране на промишлени отпадни води формирани от дейността на:

  • Мандри
  • Кланници
  • Животновъдни ферми
  • Месопреработвателни предприяти
  • Рафинерии
  • Предприятия за производство на биодизел
  • Консервни фабрики
  • И други

Докато замърсеността на битовите отпадни води е типизирана, при промишлените такива предвиждането на замърсеността е доста по трудно. Изработването на технологична схема за пречистване на отпадните води е индивидуално за всеки отделен случай. В случай, че предприятието е съществуващо задължитело се прави анализ на отпадните води. При наличието  на данни за замърсеността на водата на входа на пречиствателната станция и за показателите на водата при заустване, работата по избор на технологична схема се улеснява значително. Когато предприятието е в строеж и не може да се направи анализ на отпадните  води се използват литературни данни.

АКВАРИУС Ен Ди ЕООД предлага широка гама от специализирани пречиствателни станции  за пречистване на промишлени отпадни води. Нашите партньори и експерти ще изберат най-подходящото решение за Вас.Copyright 2024, Аквариус