Решетки

Ротативни решетки

Решетките са първите и задължителни съоръжения в технологичната схема на пречиствателната станция за отпадни води, независимо дали е за третиране на битови или промишлени. Решетките служат за задържане на едрите примеси в отпадната вода, като по този начин предпазват последващите съоръжения и спомагаат за нормалната им работа.

АКВАРИУС Ен Ди ЕООД предлага голямо разнообразие на ротативни решетки в зависимост от дебита и големината на отворите им.

За повече информация ни пишете.


 
 



Copyright 2024, Аквариус