ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.073-17691


17.09.2020


Проект:

BG16RFOP002-2.073-17691

"Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19" по процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предпроятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

На 14 септември 2020г. УО на ОП "Иновации и Конкурентноспособност" подписа Договор за безвазмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.023-17691-C01.

Цел на проекта:

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стаби;нодт на работните места.

Обща стойност на проекта: 10 000,00 лв.,

                                               от които 8 500,00 лв. европейско и

                                               1 500,00 лв. национално съфинансиране

Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца

Начало: 14.09.2020

Край: 14.12.2020

Бенефициент: АКВАРИУС ЕН ДИ ООД

 

 

 

 

 Copyright 2024, Аквариус