Пречиствателни станции за еднофамилна къща

Нашите пречиствателни станции  "AQUACLEAN"са проектирани и произведени, за да удовлетворяват  широк спектър от изисквания за пречистване на  всички видове битови отпадни води.

Най-модерна технология , биологичен процес на пречистване , не отделят миризми и шум, икономия на енергия и ниски разходи за поддръжка са особеностите на предлаганите пречиствателни станции.
Ползите от избора на тези пречиствателни станции далеч надхвърлят тези характеристики, като например :

 • всички наши пречиствателни станции се монтират под земята и имат водоустойчив капак. Това  ги прави перфектно и хармонично вписани  в заобикалящият пейзаж, дори когато пречиствателната станция е инсталирана в / или около жилищни райони ;
 • произведени са в Италия
 • инсталираното оборудване в пречиствателната станция консумира много малко електроенергия, по-специално  компресора , чиято консумация може да се оприличи с тази на проста електрическа крушка
 • ниски разходи за поддръжка , налага се почиствне на пречиствателната станция само  веднъж на всеки 1-2 години;
 • ниски разходи за строително-монтажни дейности - не се налага изграждане на бетонов фундамент или кожух
 • пречистената вода може да се използва повторно за напояване тревни площи;
 • утайките са минерализирани и могат да се използват за наторяване
 • изработени са от изключително здрав и устойчив материал
 • Пречиствателните станции, с които работи Аквариус Ен Ди ООД са компактни и леки, което  улеснява  транспортирането и монтажа, дори в труднодостъпни райони;
 • модулната структура  улеснява увеличване капацитета на станцията  на по-късен етап.

 Описание:

Универсалното пречиствателно съоръжение за битови отпадни води "AQUACLEAN"пречиства водата до степен, подходяща  за заустване в повърхностен водоприемник е в съответствие с параметрите на таблица 1, Приложение 3 на НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадните води, зауствани във водни обекти.

Аерацията, биологичното пречистване и отделянето на утайката се извършват в цилиндричен резервоар от фибростъкло.

Пречиствателното съоръжение се предлага с два вида капаци, един за преминаване на пешеходци и друг , върху който могат да  преминават и леки автомобили.

Съоръжението е изработено от няколко пласта фибростъкло с подсилени горни и долни ръбове и е снабдено с всички необходими аксесоари за работа:

 • компресор
 • дифузори
 • ерлифти

Всички малки пречиствателни станции са оразмерени за максимално органично натоварване от 60гр БПК5/ден за ЕЖ и водоснабдителна норма 250 л/ден за ЕЖ .

В съоръжението протичат три процеса:

 • Анаеробно разлагане
 • Аерация
 • Вторично утаяване / рециркулация на утайка

Пречиствателните станции са предназначени за третиране на всякакви битови отпадни води с изключение на дъждовните. Аерирането, активната утайка и биологичното пречистване трансформират органичните субстанции, които се съдържат в отпадните води, в минерални соли чрез серия от бактериологични реакции. Съоръжението е конструирано така че да се постигне максимално пречистване за минимално времетехнологична схема на малка пречиствателна станция за битови отпадъчни води

БрошураCopyright 2024, Аквариус